Dom Harcerski
im. Jerzego Bazylewskiego
6434 W. Belmont Avenue, Chicago, IL 60634
TEL: (773) 481-2718; FAX: (773) 481-2719
DONACJE

Powiększ mapę

Od roku 1992 Obwód ZHPpgK Chicago jest właścicielem Domu Harcerskiego, który służy potrzebom całej naszej Harcerskiej Rodziny. Dom nasz tętni życiem, odbywają się zbiórki hufców i drużyn, kursy, zebrania, imprezy KPH, kiermasze i zabawy, zjazdy Okręgu ZHPpgK w USA i Komend Chorągwi Harcerek i Harcerzy w USA. Z Domu naszego korzystają też polonijne organizacje kombatanckie i społeczne.

W listopadzie 2002 r., podczas obchodów 10-lecia, Dom Harcerski został nazwany imieniem długoletniego Przewodniczącego Obwodu śp. hm. Jerzego Bazylewskiego.

| ZHP Chicago | Tatry | Warta | Lechici | Orlęta | Wichry | Obwód | KPH | Dom | Ośrodek | Kronika | Linki | Album | Kalendarz |