Przyjmujemy z wdzięcznością donacje na cele harcerskie. Nasza działalność obejmuje m.in.:

♦ Szkolenie młodych drużynowych i wodzów do pracy w jednostkach
♦ Wyjazdy młodzieży harcerskiej na kursy, zloty i zjazdy
♦ Zakup sprzętu dla drużyn harcerskich
♦ Stypendia na wyższe studia dla młodzieży harcerskiej
♦ Kronika Harcerska
♦ Utrzymanie Domu Harcerskiego

Donacje też można przesyłać bezpośrednio na adres:

Polish Scouting Organization of Illinois
6434 W. Belmont Avenue
Chicago, IL 60634
USAKażda donacja jest kwitowana przez skarbnika Obwodu i wymieniona w Kronice Harcerskiej. Donacje złożone na "Polish Scouting Organization of Illinois" można odliczać od podatku.

The Polish Scouting Organization of Illinois is a non-profit organization duly registered in the State of Illinois and designated 501(c)(3) by the IRS. All donations are tax-deductible to the extent allowable by law.


GoodSearch: You Search...We Give!
Poprzyj nas przez korzystanie z wyszukiwarki www.goodsearch.com lub www.goodshop.com. Przy każdym użyciu otrzymujemy donacje!

| ZHP Chicago | Tatry | Warta | Lechici | Wichry | Obwód | KPH | Dom | Ośrodek | Kronika | Linki | Album | Kalendarz |