top of page

Donacje 

Przyjmujemy z wdzięcznością donacje na cele harcerskie. Nasza działalność obejmuje m.in.:

  • Szkolenie młodych drużynowych i wodzów do pracy w jednostkach

  • Wyjazdy młodzieży harcerskiej na kursy, zloty i zjazdy

  • Zakup sprzętu dla drużyn harcerskich

  • Stypendia na wyższe studia dla młodzieży harcerskiej

  • Utrzymanie Domu Harcerskiego

Donacje można przesyłać przez PayPal, karta kredytowa lub bezpośrednio na adres:

Polish Scouting Organization of Illinois
6434 W. Belmont Avenue
Chicago, IL 60634 USA

Każda donacja jest kwitowana przez skarbnika Obwodu. Donacje złożone na "Polish Scouting Organization of Illinois" można odliczać od podatku.

The Polish Scouting Organization of Illinois is a non-profit organization duly registered in the State of Illinois and designated 501(c)(3) by the IRS. All donations are tax-deductible to the extent allowable by law.

bottom of page