top of page
lil.gif

Dom Harcerski 

im. Jerzego Bazylewskiego

krzyz.png

Od roku 1992 Obwód ZHPpgK Chicago jest właścicielem Domu Harcerskiego, który służy potrzebom całej naszej Harcerskiej Rodziny. Dom nasz tętni życiem, odbywają się zbiórki hufców i drużyn, kursy, zebrania, imprezy KPH, kiermasze i zabawy, zjazdy Okręgu ZHPpgK w USA i Komend Chorągwi Harcerek i Harcerzy w USA. Z Domu naszego korzystają też polonijne organizacje kombatanckie i społeczne.

W listopadzie 2002 r., podczas obchodów 10-lecia, Dom Harcerski został nazwany imieniem długoletniego Przewodniczącego Obwodu śp. hm. Jerzego Bazylewskiego.

bottom of page