Dom Harcerski 

im. Jerzego Bazylewskiego

Od roku 1992 Obwód ZHPpgK Chicago jest właścicielem Domu Harcerskiego, który służy potrzebom całej naszej Harcerskiej Rodziny. Dom nasz tętni życiem, odbywają się zbiórki hufców i drużyn, kursy, zebrania, imprezy KPH, kiermasze i zabawy, zjazdy Okręgu ZHPpgK w USA i Komend Chorągwi Harcerek i Harcerzy w USA. Z Domu naszego korzystają też polonijne organizacje kombatanckie i społeczne.

W listopadzie 2002 r., podczas obchodów 10-lecia, Dom Harcerski został nazwany imieniem długoletniego Przewodniczącego Obwodu śp. hm. Jerzego Bazylewskiego.

© 2020 | POLISH SCOUTING ORGANIZATION OF ILLINOIS | Związek Harcerstwa Polskiego | Obwód ZHP Chicago, USA

  • Facebook Social Icon