top of page
lil.gif

Obwód ZHP Chicago

krzyz.png

Obwód Związku Harcerstwa Polskiego w Chicago należy do światowego Związku Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju (ZHPpgK) z naczelną siedzibą w Londynie. Organizacja szczyci się nieprzerwaną ciągłością z przedwojennym ruchem harcerskim w Polsce, z zachowaniem Prawa Harcerskiego i Przyrzeczenia, oraz ideałów i założeń wychowawczych służby Bogu, Polsce i bliźnim. Pierwsze jednostki harcerskie po II Wojnie Światowej zostały założone w Chicago przez przedwojennych instruktorów harcerskich, z których większość przeżyła sowieckie wywożki na "nieludzką ziemię" albo niemieckie obozy koncentracyjne i jenieckie, a po wojnie tworzyli na zachodzie t.zw. emigracje niepodległościowa.

Obwód ZHP Chicago składa się obecnie z Hufca Harcerek "Tatry", Hufca Harcerzy "Warta", trzech kręgów starszoharcerskich, dwóch zastępów instruktorskich, dwóch harcerskich zespołów artystycznych, oraz Koła Przyjaciół Harcerstwa. W Chicago i na bliskich przedmieściach działa 14 drużyn harcerek i harcerzy (młodzież od 11-18 lat), 15 gromad zuchowych (dzieci od 7-10 lat), oraz dwie gromadki skrzatów (4-6 lat). Jednostki te prowadzi już drugie lub nawet trzecie pokolenie wychowanków harcerstwa w Chicago. W organizacji naszej obowiązuje język polski. Przez szeregi harcerskie w Chicago przez ostatnie pół wieku przewinęło się ponad 25,000 młodzieży polonijnej.

Obwód Związku Harcerstwa Polskiego w Chicago jest jednostką administracyjną i ma za główne zadanie koordynowanie pracy harcerskiej, reprezentowanie Harcerstwa i jego potrzeb wobec społeczności polonijnej i amerykańskiej, oraz zabieganie o fundusze na ogólne cele harcerskie na naszym terenie. W skład Zarządu Obwodu wchodzą m. im. hufcowi (Hufiec Harcerek "Tatry" i Hufiec Harcerzy "Warta"), przedstawiciel kręgów starszoharcerskich, prezes Koła Przyjaciół Harcerstwa, administrator Domu Harcerskiego, oraz kierownicy zespołów artystycznych (Harcerski Zespół Artystyczny "Wichry" i Harcerski Zespół Tańca Ludowego "Lechici"). Wszelkie występy poza naszym harcerskim środowiskiem są zgłaszane do Zarządu Obwodu, aby zawsze było wiadomo gdzie i w jaki sposób Harcerstwo się prezentuje w społeczeństwie.

W listopadzie 1999 r. obchodziliśmy 50-lecie pracy harcerskiej w Chicago. Na te uroczystości zjechali się byli członkowie drużyn harcerskich obecnie rozsiani po całych Stanach Zjednoczonych, łącznie z takimi, którzy należeli do pierwszych zastępów tworzonych we wczesnych latach 50-tych. Jest to najlepszy dowód jak wielki wpływ wywiera Harcerstwo na wszystkich, którzy posmakują życia harcerskiego i jak bardzo wielka jest potrzeba na dalsze umożliwianie naszej młodzieży tej wspaniałej wychowawczej życiowej przygody. Nie jest to praca tylko jednej osoby - zastępowego, drużynowego czy hufcowego. Jesteśmy wielką Harcerską Rodziną i wszyscy w jakiś sposób oddziałowujemy na naszą młodzież.

Do działalności Zarządu Obwodu należy organizowanie lub koordynowanie imprez takich jak: rozpoczęcie roku harcerskiego, święto Niepodległości - 11 listopada, bazar przedświąteczny, przygotowanie programu bożenarodzeniowego w Muzeum Wiedzy i Przemysłu, organizacja opłatka Obwodu, uczestnictwo w obchodach 3-majowych, Dzień Zucha. Zarząd Obwodu zbiera dotacje i gospodaruje funduszem szkoleniowym, który wspomaga uczestników kursów drużynowych i zjazdów funkcyjnych, oraz nowo powstałym funduszem stypendialnym. Od 37 lat wychodzi "Kronika Harcerska", która rozprowadzana jest po wszystkich rodzinach harcerskich i rozsyłana do naszych przyjaciół i sympatyków. Od 5 lat co dwa tygodnie ukazuje się w piątkowym wydaniu Dziennika Związkowego rubryka p.t. "Harcerskie wieści".

Od roku 1992 Obwód ZHPpgK Chicago jest właścicielem Domu Harcerskiego, który służy potrzebom całej naszej Harcerskiej Rodziny. Dom nasz tętni życiem, odbywają się zbiórki hufców i drużyn, kursy, zebrania, imprezy KPH, kiermasze i zabawy, zjazdy Okręgu ZHPpgK w USA i Komend Chorągwi Harcerek i Harcerzy w USA. Z Domu naszego korzystają też polonijne organizacje kombatanckie i społeczne.

W listopadzie 2002r., podczas obchodów 10-lecia, Dom Harcerski został nazwany imieniem długoletniego Przewodniczącego Obwodu śp. hm. Jerzego Bazylewskiego.

bottom of page