top of page

Donacje 

Przyjmujemy z wdzięcznością donacje na cele harcerskie. Nasza działalność obejmuje m.in.:

  • Szkolenie młodych drużynowych i wodzów do pracy w jednostkach

  • Wyjazdy młodzieży harcerskiej na kursy, zloty i zjazdy

  • Zakup sprzętu dla drużyn harcerskich

  • Stypendia na wyższe studia dla młodzieży harcerskiej

  • Utrzymanie Domu Harcerskiego

Donacje można przesyłać bezpośrednio na adres:

Polish Scouting Organization of Illinois
6434 W. Belmont Avenue
Chicago, IL 60634 USA

Elektroniczne donacje na X Światowy Zlot

Każda donacja jest kwitowana przez skarbnika Obwodu. Donacje złożone na "Polish Scouting Organization of Illinois" można odliczać od podatku.

The Polish Scouting Organization of Illinois is a non-profit organization duly registered in the State of Illinois and designated 501(c)(3) by the IRS. All donations are tax-deductible to the extent allowable by law.

bottom of page