top of page

Hufiec Harcerek "TATRY" w Chicago -- Girls Division in U.S.A. Chicago Chapter

Akcja Letnia – Summer Camp // 29 czerwca - 13 Lipca 2019

Kolonia Zuchowa w Camp Norwid - Crivitz, Wisconsin

Z dniem 3-go Kwietnia, 2019, ktokolwiek się zapisze, będzie włączony na listę oczekujących w kolejności zależnej od zgłoszenia.

As of April 3rd, 2019 anyone that signs up will be put on a waiting list in the order they sign up.

Witamy na stronie rejestracji Koloni 2019. Przed rozpoczęciem rejestracji znajdź i przygotuj kopie swoich kart ubezpieczenia zdrowotnego, a także zdjęcie swojego dziecka. Akceptowane formaty plików to .jpg, .png i .pdf.

Każdy uczestnik musi posiadać ubezpieczenie medyczne. Jeśli nie masz ubezpieczenia medycznego, zalecamy zakup ubezpieczenia obozowego na stronie www.travelguard.com.

Welcome to the registration page for summer camp 2019. Before you start the registration, please locate and prepare copies of  your medical insurance cards as well as a photo of your child. Acceptable file formats are .jpg, .png and .pdf.

Each participant is required to have medical insurance. If you do not have medical insurance, we recommend purchasing camp insurance at www.travelguard.com.

bottom of page