top of page

Harcerski Zespół Tańca Ludowego "Lechici"

Glowna Strona

im. hm. Czesława Orzeł-Orlicza

Harcerski zespół tanca ludowego "Lechici" zaprasza młodzież harcerską (od 14-18 lat) do zespołu. "Lechici" mają piękną 52-letnią tradycję występów od Chicago do Polski, wypełniają służbę harcerską przez propagowanie polskich tańców i polskiej pieśni ludowej. Po dalsze informacje: lechici@aol.com

Historia

Historia

Myśl o utworzeniu zespołu Lechici powstała “po harcersku” – na obozie harcerskim. W lecie 1965 r. w Peshtigo, Wisconsin, obozowała drużyna harcerek “Bałtyk”. Niedaleko nad tym samym jeziorem był obóz 2-giej Drużyny Harcerzy im. T. Kościuszki. Oba te obozy miały szereg wspólnych zajęć, więc u drużynowych hm. Eleonory Lewandowskiej i hm. Czesława Orzeł-Orlicza zrodziła się myśl, aby zorganizować wspólny zespół taneczny.

 The unique inception of the Lechici Dancers originated at a Polish Scout camp, near Peshtigo Lake, Wisconsin. In the summer of 1965, two troop leaders Czesław Orzeł-Orlicz and Eleonora Lewandowska collectively decided to further educate their scouts in Polish culture and folklore through expanded participation in folk dance.

“... widocznie wielu z was wzoruje się na Mazowszu i Śląsku, i to bardzo źle.... Jak macie się na kimś wzorować, wzorujcie się na Lechitach.”

-Anatol Kocyłowski,

Przewodniczący Komitetu Artystycznego

IX Światowego Festiwalu Polskich Zespołów Folklorystycznych, Rzeszów

"... apparently many of you are using Mazowsze and Śląsk as models and this is very wrong.... If you're to use anyone as a model, you should look at Lechici...."

- Anatol Kocyłowski

Artistic Committee Director

IX World Festival of Polish Folklore Ensembles,

Rzeszów, Poland

Zdjęcia

Zdjęcia

bottom of page